CHÍNH TRỊ

Đôn đốc việc thực hiện các kết luận của lãnh đạo Thành ủy

Thứ sáu, 17/03/2017, 08:36 (GMT+7)

(SGGP).- Làm việc với Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM ngày 16-3, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Tất Thành Cang yêu cầu các thành viên của tổ cần đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, đôn đốc thực hiện ý kiến kết luận của lãnh đạo Thành ủy, nhất là các kết luận liên quan đến thực hiện 7 Chương trình đột phá của TP.

Ảnh minh họa

Theo đồng chí Tất Thành Cang, tổ công tác cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị phải triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 26 của Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chấn chỉnh lề lối làm việc; tuân thủ nghiêm quy chế, nguyên tắc làm việc; ý thức thực thi công vụ của cán bộ, công chức các cấp trên địa bàn TP.

Tổ cần theo dõi sát việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy với cơ sở, nhất là các chương trình, công trình trọng điểm; cập nhật đầy đủ khi xử lý công việc trên hệ thống phần mềm theo dõi các kết luận chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo công việc lãnh đạo Thành ủy giao được thực hiện nghiêm túc ở các cấp ủy cơ sở, nếu vi phạm cần xử lý nghiêm túc.

HỒNG HIỆP

Các tin, bài viết khác