CHÍNH TRỊ
Những tác phẩm của đồng chí Nguyễn Văn Linh
Thứ năm, 01/07/2010, 01:39 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1-7-1915 – 1-7-2010), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đã xuất bản cuốn sách Mãi mãi đi theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Cuốn sách gồm một số bài viết và phát biểu được chọn lọc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nêu rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta trong thời kỳ đầu của công cuộc đổi mới đất nước.
 
Trước đó, vào cuối tháng 5-1987, trên trang nhất báo Nhân Dân xuất hiện một bút danh mới “N.V.L” với mục “Nói và Làm”. Đó là dấu ấn mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh để lại cho báo chí và xuất bản. Cũng trong giai đoạn này, nhiều tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã ra mắt bạn đọc với những vấn đề cụ thể, của từng lĩnh vực.
 
Vào thời điểm cuối những năm 1980 đầu những năm 1990, một số tác phẩm của đồng chí Nguyễn Văn Linh đã nêu lên được những vấn đề nóng bỏng của cách mạng Việt Nam, những công việc cần phải thực hiện theo đường lối đổi mới. Đó là những tác phẩm Về công tác quần chúng, Cách mạng Tháng Mười và Cách mạng Việt Nam, Theo con đường Bác Hồ đã chọn, Bác Hồ sống mãi với non sông, Đổi mới công tác quần chúng, Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi soi sáng con đường chúng ta đi (in chung)…

Đặc biệt, những bài viết của đồng chí trên báo Nhân Dân vào những năm đầu của thời kỳ đổi mới với nhan đề “Những việc cần làm ngay” đã tạo luồng sinh khí mới trong xã hội: dân chủ, công khai, nói thẳng, nói thật, góp phần đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng, đọc lại những trang viết qua các bài báo, những tác phẩm của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta càng tự hào, kính trọng một nhà chính trị, một nhà báo với ngòi bút sắc bén.

NGUYỄN MINH Ý

In trang Về đầu trang